tetrix blog

Jeden svět poprvé - Kašmír

z filmu Projekt Kašmír12. března 2009 21:10

V rámci festivalu Jeden svět byl dnes uveden americký dokumentární film s názvem Projekt Kašmír.

Dvě Američanky, mus­limka původem z pakistánské části a hinduistka z části indické, se spolu vydávají zkoumat problém soužití Indů a Pakistánců na tomto horkém území.

Obě ženy, spíše jako dvě turistky, než dokumentaristky se na své cestě setkávají s pracovníkem jedné humanitární organizace a na základě telefonických rad místního průvodce projíždějí okolí Šrínagaru ve snaze nalézt odpověď na otázku problému soužití obou etnik.

Autorky si ukously bohužel příliš velké sousto. Kašmírský problém je hluboký a jeho zárodky se začaly formovat již v polovině minulého století. Takto složitý problém nelze os­větlit natož zodpovědět po­vrchními rozhovory s místními lidmi. Jediné tak, co dokument přináší, jsou osobní emotivní prožitky jedné Indky, novinářky, která se v Kašmíru narodila a byla nucena odejít a po letech se vrací na místo, kde vyrůstala.

Snahy autorek o návštěvu utečeneckého tábora, ve kterém žijí desetitisíce Indů uprchlých z Kašmíru vyznívá na prázdno a působí velmi bizarně, stejně tak mnoho dalších podobných akcí, kterými se snaží diváka zaujmout. Celý film tak působí velmi amatérským dojmem cestopisu dvou turistek, které se vydaly na dobrodružnou do­volenou a zmateně a bezcílně pobíhají sem tam a přitom se utápí v místních reáliích. Již tvrzení na samém počátku filmu, že člověk kašmírský konflikt nepochopí na základě čtení knih, studia materiálů ale pouze osobním kontaktem dává tušit, že zhlédnutím filmu divák mnoho nezíská. Dramaturgie je velice plochá a film navíc v druhé polovině působí velmi zmateným dojmem nastavované kaše. Ani textem distributora avizovaná „strhující příroda“ se nekoná, jediné přírodní záběry jsou z projíždky tu­risticky notoricky známého šrínagarského jezera. Přitom právě magickou přírodu mohli tvůrkyně použít v kontrastu ke konfliktu jako prostředek působící k hlubšímu zamyšlení.

Ale abych na dokumentu nehledal jen ty špatné věci, v jistém slova smyslu může posloužit dobré věci. A to tím, že se vůbec na plátna našich kin dostal film, který divákovi sděluje, že v Kašmíru existuje zásadní konflikt s náboženskými kořeny, díky kterému trpěly statisíce lidí a tento problém je třeba jej řešit, aby nadále netrpěly generace budoucí.

Posted on Mar 12, 2009 in kultura | Comments Off