tetrix blog

Semipalatinsk - expedice na polygon

historický letecký snímek oblasti Chagan4. listopadu 2008 10:53

Expedice nejen k jezeru Chagan. Semipalatinský jaderný polygon. Semi­palatinsk Nuke Range. Tento článek popisuje cestu do prostoru bývalé semipa­latinské jaderné střelnice na území dnešního Kazachstánu dne 8.8.2008. 

Panorama Chagan 180°

Jezero Chagan, Chagan Lake, Jezero Balapan, Balapan Lake, Atomic Lake, atomové jezero… Těmito názvy častují odborníci obří kráter, který vznikl po výbuchu jaderné bomby v roce 1965.

(more…)

Posted on Nov 5, 2008 in expedice | Comments Off


Obrázek Běloruska

Běloruská vlajka a prezident Lukašenko28. září 2008 22:02

Týdenní návštěva kamaráda v Bě­lorusku ve mně zanechala hluboké dojmy o běloruské povaze. Bělorusové jsou velice milí, pohostinní a společenští lidé. Rádi se baví a oslavují se skleničkou vodky. Jedna pozitivní vlastnost jim však vlastní není, a tou je schopnost oponovat. Nejvíce je to znát na tématech dotýkajících se (byť i vzdáleně) politiky. Bavíte-li se o nich s Bělorusem, bude nejspíše hájit stav věcí, jaký je a nepřipustí, že by situace mohla vypadat jinak, třeba i lépe.

Jedním z takových často diskutovaných témat bylo téma velice prozaické – topení. V Bělorusku byla již tou dobou docela zima, na naše poměry zcela jistě. Denní teploty se pohybovaly mezi 4 až 10ti stupni Celsia, vysoká vlhkost vzduchu způsobená řekami a všudypřítomnými lesy a jezery pocit chladu ještě násobily. I přes to bylo topení v celé zemi, ve všech městech studené. Netopilo se. Prezident Lukašenko totiž kdysi řekl, že topit se bude až v případě, že teploty poklesnou pod 8 stupňů na celých pět dní v kuse.

Je ráno, sídliště Jihozápad v Min­sku se po šesté hodině ranní probouzí k životu. Pomalu svítá. Z ranní husté mlhy se vynořují postavy vycházející ze studených panelových domů. Lidé zahalení až po krk v teplých kabátech se snaží uchovat alespoň zbytek tepla z vlas­tním tělem vyhřáté postele na cestu sídlištěm k autobusové zastávce. Občas někdo hlasitě zakašle. Naše kroky směřují hned po ránu do lékárny. Fronta jak u nás kdysi na banány netrpělivě čeká na obsloužení. Každý si jde pro něco proti nachlazení. V ta­kovém počasí, v bytě bez fungujícího topení a často s nětěsnícími okny se lze vyhnout chřipce jen těžce. Bereme pytlíčky Teraflu, místního životabudiče a nejoblíbenějšího léku proti nachlazení.

Později diskutujeme v bytě se špatně těsnícími okny nad šálkem horkého čaje s naší hostitelkou, lékařkou ve Vitěbské nemocnici, o problému s topením, resp. netopením. Hájí stávající situaci, že prý je to ekonomické, ušetří se hodně za energii. V sousedním pokoji zakašle její nastydlý manžel. Ptáme se, zda je dobré vystavovat organismus tak dlouho takové vlhkosti a nízké teplotě. Nedá se s tím prý nic dělat a většina lidí si již zvykla. Lékárnice v lékárně je v odpovědi na naši otázku o něco otevřenější, přiznává, že to zdravé není, ale že se s tím prý nic nenadělá. Všechno určuje vedení (strany). Říkáme si, jak je možné, že se nikdo hlasitěji neozve proti takovému zacházení. Tady jde o zdraví! Navíc Bělorusko nemá zásadní problémy s energetikou. Proudí do něj ropa i zemní plyn z Ruska, má i vlastní ropná naleziště. Ti movitější zajdou do CUMu, obchodního domu a koupí si elektrická kamna. Ale ta většina, pro kterou jsou zhruba 2000 korun velkou investicí musí obléci roláky a doufat, že na ně v přecpaných autobusech a mašrutkách někdo nemocný nezakašle.

Běloruskou mentalitu bezezbytku vystihuje vtip o Rusovi, Ukrajinci a Bělorusovi, kteří si mají sednout na židli, ve které je zapíchnutý hřebík. Rus se posadí, a když se píchne o hřebík, židli vezme a zuřivě ji s nadávkami o zem rozseká na třísky. Přijde Ukrajinec, posadí se, pak v klidu vytáhne hřebík, schová jej do kapsy se slovy „Ten by se mohl někdy hodit“ a sedí na židli dál. Nakonec přijde Bělorus a posadí se na židli s hřebíkem. V duchu si říká „asi to tak má být“…

Ochota smířit se se vším, co je dáno shora je běloruské mentalitě vlastní. Odpovědnost nese vždy ten nahoře a běžnému občanovi nepřísluší o těchto věcech rozhodovat, ani o nich zvlášť hluboce přemýšlet. Bělorusku chybí morální vůdce, který by ukázal občanům, že normální je žít životy podle svých představ a hlavně převzít za ně zodpovědnost se vším, co takové rozhodnutí přináší. Protože když se lidé kvůli strachu vzdají svého práva rozhodovat, pravděpodobně ještě po dlouhou dobu zůstanou v rukou kolchozníka Lukašenka, který je bude využívat a mávat si s nimi jak s proutkem.

Posted on Sep 28, 2008 in expedice, myšlenky | Comments Off


Favorit projel Kazachstán

Favorit na mezinárodním silničním tahu v Kazachstánu9. září 2008 23:14

Podařilo se! Osmnáct let starý favorit zvládnul bez větších problémů 19.000km dlouhou cestu po ruských silnicích, kazašských stepích i ukrajinských horách. Stav silnic byl leckde hrůzostrašný, ale se vším jsme si nakonec poradili. S proraženými pneumatikami v horách Altaje i s rozbitou poloosou uprostřed kazašské pouště… Cesta byla zážitkem, na který se nezapomíná!

Posted on Sep 9, 2008 in expedice | Comments Off


První dojem z Kosova

Voják KFOR s kulometem dohlíží na místní koupaliště 26.6.2008 22:41

Před několika málo týdny česká vláda uznala nezávislost státu Kosovo. Ačkoliv je svébytnost tohoto nově vzniklého státu z mnoha stran zpochybňována, vše směřuje k tomu, že Kosovo již svou těžce vybojovanou nezávislost neztratí.

Srbská strana stále považuje Kosovo za součást svého území. Proto se při přejezdu mezi oběma státy nekoná žádná hraniční kontrola a ani nedostanete razítko do pasu. První, co návštěvníka Kosova zaujme je neustálá všudypřítomná vojenská síla. Po silnicích neustále demonstrují vojenskou přítomnost jeepy OSN, obrněné transportéry vojska KFOR a dodávky OBSE. Na pořádek dohlíží kosovská policie, často za vojenské podpory KFOR. Evropský vliv je tu cítit na každém kroku. Nejen, že se platí eurem, ale i chodci mají na přechodech přednost. A pokud náhodou uděláte v hustém městském provozu nějakou řidičskou nepřístojnost, nikdo na vás troubit nebude. Dalo by se říci, že celé Kosovo prochází kompletní rekonstrukcí. Rozkopané jsou cesty, města, stavějí se domy, pokládají meliorace. Je vidět, že kapitál proudící z Evropské unie dokáže mnoho. Obyvatelé Kosova obdivují západní národy. Obdivují USA, Německo a Británii. Snaží se vypadat evropsky, oblékají si značkové oblečení, učí se anglicky a německy. Ale při komunikaci s některými Kosovany poznáte, že jim ještě chybí notná dávka sebevědomí. Sebevědomí, které ztratili právě svou zá­vislostí na pomoci z Evropské unie. Držím palce, ať ho co nejdříve získají zpět a ať jejich nadšení pro znovuvybu­dování své země neutuchá!

Posted on Jun 26, 2008 in expedice, komentáře | Comments Off


Nepolisy

Radar NATO v Nepolisích7.5.2008

V době probíhající veřejné diskuse o plánovaném umístění americkém radaru v Brdech jsem se rozhodl vydat se na vlastní pěst podívat se svýma očima na podobný objekt, radar severoatlantické aliance umístěný poblíž východočeské obce Nepolisy.

(more…)

Posted on Jun 9, 2008 in expedice, komentáře | Comments Off


Kóta 718

Kóta 7183.5.2008 0:53

Břízkovec, neboli vojenskou terminologií kóta 718, donedávna známá jen turistům a vojenským nadšencům, se minulý týden rázem změnila na jedno z nejdiskutova­nějších míst v českých médiích. Před několika dny ji obsadili aktivisté Greenpeace. Na základě svého názoru a přesvědčení jsem se rozhodl dojít až na místo a osobně aktivisty podpořit. (more…)

Posted on May 2, 2008 in expedice, komentáře | Comments Off


MAPE Mydlovary, únor 2008

3.2.2008 odpo­ledne 

radioactive_sm.gif MAPE je bývalá socialistická továrna na výrobu uranu z uranových rud. V dnešní době představuje díky nahromaděnému odpadu největší ekologickou zátěž jižních Čech a je pravděpodobně nejradioaktivnějším místem u nás vůbec. Jaká je současná situace v krajině v bezprostředním okolí továrny jsem se rozhodl prozkoumat vlastními silami. (more…)

Posted on Feb 4, 2008 in expedice | Comments Off