tetrix blog

Obchvat

náš expediční offroad pokořil sráz 25.2.2008 20:00

Krásné nedělní odpoledne lákalo k tomu, vydat se do přírody, a tak jsme vyrazili na průzkumnou cestu autem na jih od Prahy. V Kamenném přívozu jsme prozkoumali nově instalovanou vodní elektrárnu a její náhon, dále jsme při cestě na letiště Točná narazili na rozestavěnou dálnici, která má tvořit část budoucího obchvatu kolem Prahy. Na rozestavěné dálnici, v blízkosti rozestavěného tunelu pod Krupnou, se jako na obřím dětském hřišti proháněji dobrodruzi mezi muldami písku na terénních motorkách a čtyřkolkách a jezdí si tam zařádit i řidiči s džípy. S naším expedičním vozítkem jsme vyjeli na obě vysoké haldy, kde si motorkáři udělali piknik a na druhý pokus s rozjezdem pokořili i terénní muldu, kam se jen tak tak vyšplhal i džíp s náhonem na všechna čtyři kola. Atmosféra na letišti Točná byla klasicky nedělní – modeláři se proháněli ve vzduchu se svými dálkově řízenými modely a jejich větší kolegové snad každou čtvrthodinu vzlétali sportovními letadly. Letištní restaurace byla plná výletníků, psíkařů, cyklistů a motorkářů, zkrátka všech, kteří si v okolí našli tu svoji správnou zábavu :)

Posted on Feb 25, 2008 in zábava | Comments Off


Zatmění

zatmění měsíce21.2.2008 23:12 

Nebeský spektákl, který se měl odehrát na dnešní noční obloze, bohužel zhatilo nepříznivé počasí. Husté mra­ky zklamaly tisíce připra­vených pozoro­vatelů s dalekohledy a fotoaparáty. Místo stříbřitého mě­síčního kotouče, postupně se nořícího do hlubin temného zemského stínu, jsme viděli pouze hustou neprostupnou vrstvu mraků, která se místy na několik málo okamžiků protrhala a umožnila tak několika málo vyvoleným zhlédnout alespoň pár vteřin z několikahodi­nového přírodního před­stavení.

Zatmění měsíce bylo dobře pozorovatelné z jiných částí světa a soudě podle fotek, byl to nádherný úkaz. Měsíční kotouč se zahalil do měděné barvy a získal na tajuplnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úplné měsíční zatmění, efekt byl dokonalý.

Na další tentokrát čás­tečné měsíční zatmění se můžeme těšit v polovině srpna. Měsíční zatmění jsou méně četná než sluneční, ovšem viditelná jsou z více než poloviny povrchu země, kdežto úplná sluneční zatmění pouze z úzkého několikakilome­trového pásu tzv. „totality“. Letní měsíc srpen nám připravil shodou náhod podmínky k pozorování obou druhů zatmění vesmírných těles po sobě.

Posted on Feb 21, 2008 in komentáře | Comments Off


Poselství volby

socialismus

15.2.2008 18:35

Výsledek volby nastavil zrcadlo nejen kultuře české politické scény, ale ilustroval také stav úrovně české společnosti. O přízeň soutěžily dva symboly různých hodnotových priorit, dva symboly různých světo­názorů. Málem zvítězil princip životního optimismu, pozitivistického ovlivňování a vedení společnosti, argumentační věcnosti a snahy o kvalitní pracovní výsledky. Nakonec však převážil princip zachování tradic a vyhnutí se změnám. Zvítězila osobnost působící na společnost především obra­zem egoismu a samolibosti.

Volby vystavily spo­lečnosti účet, v němž můžeme mezi řádky vyčíst, že ideály si našly velkou podporu v dnešní společnosti, větší podporu než arogance, i když doba ještě nenazrála k tomu, aby tyto ideály převážily a zcela zvítězily.

Posted on Feb 15, 2008 in myšlenky | Comments Off


Blamáž

prezidentská standartaBlamáž je když… prezident říká před valným shromážděním OSN že skleníkový efekt neexistuje. Blamáž je, když poslanci blokují hlasování o prezidentovi celých deset hodin. Blamáž je, když skrutátoři napočítají 202 přítomných poslanců. Blamáž je, když předseda vlády řekne do veřejného přenosu do mikrofonu „bežte všichni do prdele“.

Posted on Feb 9, 2008 in myšlenky | Comments Off


MAPE Mydlovary, únor 2008

3.2.2008 odpo­ledne 

radioactive_sm.gif MAPE je bývalá socialistická továrna na výrobu uranu z uranových rud. V dnešní době představuje díky nahromaděnému odpadu největší ekologickou zátěž jižních Čech a je pravděpodobně nejradioaktivnějším místem u nás vůbec. Jaká je současná situace v krajině v bezprostředním okolí továrny jsem se rozhodl prozkoumat vlastními silami. (more…)

Posted on Feb 4, 2008 in expedice | Comments Off