tetrix blog

Poselství volby

socialismus

15.2.2008 18:35

Výsledek volby nastavil zrcadlo nejen kultuře české politické scény, ale ilustroval také stav úrovně české společnosti. O přízeň soutěžily dva symboly různých hodnotových priorit, dva symboly různých světo­názorů. Málem zvítězil princip životního optimismu, pozitivistického ovlivňování a vedení společnosti, argumentační věcnosti a snahy o kvalitní pracovní výsledky. Nakonec však převážil princip zachování tradic a vyhnutí se změnám. Zvítězila osobnost působící na společnost především obra­zem egoismu a samolibosti.

Volby vystavily spo­lečnosti účet, v němž můžeme mezi řádky vyčíst, že ideály si našly velkou podporu v dnešní společnosti, větší podporu než arogance, i když doba ještě nenazrála k tomu, aby tyto ideály převážily a zcela zvítězily.

Feb 15, 2008 6:52 pm under myšlenky, you can trackback from your own site

No Responses

Comments are closed.