tetrix blog

Jádro z Minsku

Jádro z Minsku30. září 2008 22:09

Během mé návštěvy minulý týden v Bělorusku jsem se seznámil s Pašou, čerstvým absolventem jaderné fyziky na univerzitě v Minsku. Paša se chystá zapsat se do dvouletého kursu, který ho naučí obsluze jaderného reaktoru VVER 1000. Preziden­t Lukašenko se totiž rozhodl stát se ještě nezávislejším na okolních státech i v oblasti energie. Chce postavit první běloruskou jadernou elektrárnu a vstoupit tak do „jaderného klubu“, připojit se k zemím, které provozují jaderné technologie. Dle informací od Paši má být elektrárna v provozu již v roce 2016 a má být vybudována v Mogilevské oblasti (v oblasti nedaleko ukrajinského Čer­nobylu).

Po zprávách, které se k nám v minulých dnech dostaly od jiného diktátora, Huga Cháveze, je tato informace silně znepokojující. Hugo se totiž netají tím, že chce z jádra vyrábět nejen elektřinu, ale i průmyslově ra­dionuklidy. Snahu o jejich výrobu obhajuje soběstačností pro radiodiagnostiku v lékařství. Horší výmluvu si snad ani nemohl vymyslet, v jaderných kruzích je totiž všeobecně známo, že výroba radionuklidů je víceméně odpadem při výrobě plutonia do jaderných pum. V současnosti hraje světový prim v takové výrobě závod Majak u ruského města Kyštym, nejzamořenějšího místa na zemi, kde se v padesátých a šedesátých letech odehrály jaderné havárie svým rozsahem závažnější než výbuch Černobylu. Kyštym za dobu své existence stačil Rusko vybavit obrovským jaderným arzenálem. Dá se očekávat, že ani Lukašenko nezůstane „jen“ u výroby elektřiny a v případě mocenské potřeby se jeho ambice zvýší i na výrobu plutonia a dalších radionuklidů. Tak snad si alespoň vymyslí lepší výmluvu než Chávez…

Posted on Sep 30, 2008 in komentáře, myšlenky | Comments Off


Soud v Absurdistánu

Mezinárodní silnice v Kazachstánu11. září 2008 23:56

Dnešní MFDnes se na hlavní stránce pozastavuje nad absurditou fungování indických soudů v kauze dvou českých biologů, kteří patrně nelegálně vyváželi ze země jistý chráněný hmyz. Zatímco jednoho spolupachatele propustili s pokutou, druhému vyměřili tříletý trest. V Indii prý nic nepřipomíná poměry v Česku, a soudy již vůbec ne.

Nedalo mi podělit se s vámi o svoji zkušenost se soudem a vyšetřovateli kazašskými. Chci vám ukázat, že podobně absurdní postupy jsou „tam na východě“ zcela běžné a není se tak vůbec nad čím pozastavovat. I když je jejich uvažování a postupy pro našince naprosto zcestné. Oni se tamní vykonavatelé snaží především neztratit svoji tvář, chovají se důležitě, ale přitom dělají chyby a nemohou se opřít o svoje odborné znalosti, které jim chybí. Jak policistům, tak soudcům. O zákonodárcích, kteří vytvářejí právní normy ani nemluvě. Díky této neschopnosti se občas stane, že některý z Evropanů na absurditu místních pseudozákonů tvrdě doplatí. Ať již je to entomolog, nebo prostý turista. (more…)

Posted on Sep 11, 2008 in komentáře | Comments Off


První dojem z Kosova

Voják KFOR s kulometem dohlíží na místní koupaliště 26.6.2008 22:41

Před několika málo týdny česká vláda uznala nezávislost státu Kosovo. Ačkoliv je svébytnost tohoto nově vzniklého státu z mnoha stran zpochybňována, vše směřuje k tomu, že Kosovo již svou těžce vybojovanou nezávislost neztratí.

Srbská strana stále považuje Kosovo za součást svého území. Proto se při přejezdu mezi oběma státy nekoná žádná hraniční kontrola a ani nedostanete razítko do pasu. První, co návštěvníka Kosova zaujme je neustálá všudypřítomná vojenská síla. Po silnicích neustále demonstrují vojenskou přítomnost jeepy OSN, obrněné transportéry vojska KFOR a dodávky OBSE. Na pořádek dohlíží kosovská policie, často za vojenské podpory KFOR. Evropský vliv je tu cítit na každém kroku. Nejen, že se platí eurem, ale i chodci mají na přechodech přednost. A pokud náhodou uděláte v hustém městském provozu nějakou řidičskou nepřístojnost, nikdo na vás troubit nebude. Dalo by se říci, že celé Kosovo prochází kompletní rekonstrukcí. Rozkopané jsou cesty, města, stavějí se domy, pokládají meliorace. Je vidět, že kapitál proudící z Evropské unie dokáže mnoho. Obyvatelé Kosova obdivují západní národy. Obdivují USA, Německo a Británii. Snaží se vypadat evropsky, oblékají si značkové oblečení, učí se anglicky a německy. Ale při komunikaci s některými Kosovany poznáte, že jim ještě chybí notná dávka sebevědomí. Sebevědomí, které ztratili právě svou zá­vislostí na pomoci z Evropské unie. Držím palce, ať ho co nejdříve získají zpět a ať jejich nadšení pro znovuvybu­dování své země neutuchá!

Posted on Jun 26, 2008 in expedice, komentáře | Comments Off


Nepolisy

Radar NATO v Nepolisích7.5.2008

V době probíhající veřejné diskuse o plánovaném umístění americkém radaru v Brdech jsem se rozhodl vydat se na vlastní pěst podívat se svýma očima na podobný objekt, radar severoatlantické aliance umístěný poblíž východočeské obce Nepolisy.

(more…)

Posted on Jun 9, 2008 in expedice, komentáře | Comments Off


Kóta 718

Kóta 7183.5.2008 0:53

Břízkovec, neboli vojenskou terminologií kóta 718, donedávna známá jen turistům a vojenským nadšencům, se minulý týden rázem změnila na jedno z nejdiskutova­nějších míst v českých médiích. Před několika dny ji obsadili aktivisté Greenpeace. Na základě svého názoru a přesvědčení jsem se rozhodl dojít až na místo a osobně aktivisty podpořit. (more…)

Posted on May 2, 2008 in expedice, komentáře | Comments Off


Zatmění

zatmění měsíce21.2.2008 23:12 

Nebeský spektákl, který se měl odehrát na dnešní noční obloze, bohužel zhatilo nepříznivé počasí. Husté mra­ky zklamaly tisíce připra­vených pozoro­vatelů s dalekohledy a fotoaparáty. Místo stříbřitého mě­síčního kotouče, postupně se nořícího do hlubin temného zemského stínu, jsme viděli pouze hustou neprostupnou vrstvu mraků, která se místy na několik málo okamžiků protrhala a umožnila tak několika málo vyvoleným zhlédnout alespoň pár vteřin z několikahodi­nového přírodního před­stavení.

Zatmění měsíce bylo dobře pozorovatelné z jiných částí světa a soudě podle fotek, byl to nádherný úkaz. Měsíční kotouč se zahalil do měděné barvy a získal na tajuplnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úplné měsíční zatmění, efekt byl dokonalý.

Na další tentokrát čás­tečné měsíční zatmění se můžeme těšit v polovině srpna. Měsíční zatmění jsou méně četná než sluneční, ovšem viditelná jsou z více než poloviny povrchu země, kdežto úplná sluneční zatmění pouze z úzkého několikakilome­trového pásu tzv. „totality“. Letní měsíc srpen nám připravil shodou náhod podmínky k pozorování obou druhů zatmění vesmírných těles po sobě.

Posted on Feb 21, 2008 in komentáře | Comments Off


Klaus

5.1.2008 16:26

karikatura Respekt V prvním čísle letošního Respektu vyšla krásná karikatura no­voročního projevu, charak­terizující vztah Václava Klause k občanům v čase blížících se prezidentských vo­leb.

Posted on Jan 5, 2008 in komentáře | Comments Off