tetrix blog

Zatmění

zatmění měsíce21.2.2008 23:12 

Nebeský spektákl, který se měl odehrát na dnešní noční obloze, bohužel zhatilo nepříznivé počasí. Husté mra­ky zklamaly tisíce připra­vených pozoro­vatelů s dalekohledy a fotoaparáty. Místo stříbřitého mě­síčního kotouče, postupně se nořícího do hlubin temného zemského stínu, jsme viděli pouze hustou neprostupnou vrstvu mraků, která se místy na několik málo okamžiků protrhala a umožnila tak několika málo vyvoleným zhlédnout alespoň pár vteřin z několikahodi­nového přírodního před­stavení.

Zatmění měsíce bylo dobře pozorovatelné z jiných částí světa a soudě podle fotek, byl to nádherný úkaz. Měsíční kotouč se zahalil do měděné barvy a získal na tajuplnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úplné měsíční zatmění, efekt byl dokonalý.

Na další tentokrát čás­tečné měsíční zatmění se můžeme těšit v polovině srpna. Měsíční zatmění jsou méně četná než sluneční, ovšem viditelná jsou z více než poloviny povrchu země, kdežto úplná sluneční zatmění pouze z úzkého několikakilome­trového pásu tzv. „totality“. Letní měsíc srpen nám připravil shodou náhod podmínky k pozorování obou druhů zatmění vesmírných těles po sobě.

Feb 21, 2008 11:13 pm under komentáře, you can trackback from your own site

No Responses

Comments are closed.