tetrix blog

ITER

7.1.2008 15:21

ITER Zní to jako fantastická hudba z budoucnosti - v nejbližších několika letech bude ve Francii postaven první prototyp fúzního reaktoru, který bude schopný vyrábět energii „z ničeho“. Instalovaný výkon pokusného reaktoru ITER bude 600MW, tedy více než čtvrtina výkonu dnešních dvou bloků Temelína. Spotřebovávat bude však nikoliv obohacený uran, ale pouze vodu a lithium. Několik gramů této látky dodá reaktoru palivo pro až deset minut provozu. Výhodou je, že při fúzní reakci nevzniká velké množství nebez­pečných odpadů, jako při provozu jaderných elektráren. Vzhledem k obrovské technické i ekonomické náročnosti se na projektu podílí téměř celý svět (EU, USA, Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea a nově i Brazílie). Stavba má být dokončena v roce 2016 a následně má být postavena i první elektrárna tohoto druhu na světě. Kolem roku 2040 by mělo být lidstvo schopno vyrábět elektřinu téměř zadarmo.

Když si představím, co by se za několik desetiletí stalo při celosvětovém roz­šíření elektráren tohoto typu, dospívám k myšlence, že jednoho dne bychom mohli mít elektřinu k dispozici úplně všude a zdarma. A při její aplikaci ve vytápění nebo odsolování mořské vody bychom mohli osídlit i dnes těžko obyvatelné oblasti, při aplikaci v pohonu dopravních prostředků bychom se mohli přemis­ťovat vlaky, auty téměř bez omezení kdykoliv a kamkoliv, navíc bez zátěže životního prostředí. Pokud by se elektřina, jako jeden ze vzácných a drahých zdrojů dnešní společnosti, stala bezcennou, změnilo by to bezesporu zásadně životní styl budoucích generací.

Jan 7, 2008 3:40 pm under myšlenky, you can trackback from your own site

No Responses

Comments are closed.