tetrix blog

Být zcestovalý

20.1.2008 0:15

Mostravelledpeople Na závěr méně intelektuálně vyzrálého týdne následuje zpráva z internetového dění. Na Internetu existuje skupina lidí, dobrodruhů, kteří založili vlastní cestovatelskou stránku nejzcestovalejších lidí světa. Aktivně se na ní podílí přes dva tisíce účastníků a neustále doplňují nejnovější poznatky a zkušenosti s cestováním z nej­různějších koutů země. Zeměkouli rozdělili svým hlasováním na více než šest set oblastí a soutěží mj. v tom, kdo navštívil těchto oblastí nejvíce. Motivací však není pouhé prvenství v tabulce, nýbrž pravý nefalšovaný požitek z nezávislého cestování a možnost podělit se o své zkušenosti s podobně smýšlejícími kamarády z celého světa. A v neposlední řadě i možnost veřejně se pochlubit skutečností, že se odvážili do některé z velmi nebezpečných, nehostinných a životu člověka ne­bezpečných částí světa.

Užitečná stránka podporující ty opravdově ne­závislé cesto­vatele. Navštivte…

Jan 20, 2008 12:23 am under napůl, you can trackback from your own site

No Responses

Comments are closed.